Geef een cadeaubon

Aan de teksten en beelden op deze website en de Facebookpagina (www.facebook.com/echobureauBeWonder) kunnen geen rechten worden ontleend. Echobureau BeWonder Veenendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website en de Facebookpagina.

Privacy

Echobureau BeWonder Veenendaal gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van de website en de Facebookpagina. Als er persoonlijke gegevens worden gevraagd, zoals bij het via de website Afspraak maken voor een pretecho, worden deze gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Echobureau BeWonder Veenendaal zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Echobureau BeWonder Veenendaal maakt gebruik van beveiligingsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gegevens over uw bezoek

Echobureau BeWonder Veenendaal meet informatie over uw verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de websitebezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Lees hier meer over cookies.

Links

Op onze website staan links naar externe websites. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Creation Verloskundigen Veenendaal heeft geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Externe verwijzingen

Voor het linken vanuit externe internet- of intranetsites naar (onderdelen van) onze website, hoeft u geen toestemming te vragen. Wij vinden het wel fijn om bericht te ontvangen van het plaatsen van een link.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website en de Facebookpagina (www.facebook.com/echobureauBeWonder)  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echobureau BeWonder Veenendaal.

 

Echobureau BeWonder is een initiatief en handelsnaam van Creation Verloskundigen Veenendaal.